Press "Enter" to skip to content

Pa Kite Depresyon Fini Avè w. 4 Etap pou w Travèse Twou San Fon Sa a

Gen anviwon 280 million moun nan mond lan  k ap soufri ak depresyon selon OMS

An 2017, depresyon manke fini avè m, nan videyo sa a mwen pataje eksperyans mwen ak depresyon ak 4 aksyon w ka fè pou w rive jwenn limyè e konbat demon sa a. 

REZIME VIDEYO A
Depresyon koze pa enteraksyon 3 faktè sa yo sosyal, sikolojik ak biyolojik.
  • 2 Verite moun pa di w sou depresyon
  • Kisa k depresyon?
  • 8 Sentòm kle depresyon
  • 4 aksyon w ka fè pou w koumanse santi w pi byen
  • 2 Pwazon ki koz ou deprime plis

Pa rete soufri, mande èd.
Pataje videyo sa ak yon moun ou konnen li ka ede.