Press "Enter" to skip to content

Kreye Yon Sitwèb Pèsonèl Nan Mwens Ke 30 Minit

Gen 4 eleman kle de baz nan yon sit.
Imajine l tankou yon kay ki gen adrès, achitekti, depo materyo, ak tè a. 
  1. Domain name,  www + non sit + .com (extansyon an) (Adrès)
    1. Ou ka achte non domèn pa w pou piti 1 dola.
    2. Ou ka achte ekstansyon tankou .com .biz. life ets..
  2. Front end, sa piblik la wè lè yo vizite sit la (Achitekti) 

  3. Back end, epas kote w ka fè chanjman nan sit la kòm administratè. (Depo) 

  4. Hosting, kote sit la ebèje (Tè a)

Si w konprann 4 ti eleman sa yo, klike la a pou w gade videyo kòman pou w kreye sit la etap pa etap.