Press "Enter" to skip to content

Pa Kite Ane a Fini sou Ou San w pa Revize 2022 ak Planifye 2023 w

New year, New me. 🍾
Chak ane, ou di l.
Ou fè bèl swè, ou gen bòn volonte,
men w pa janm rive akonpli menm 10% nan sa n swete w yoo..
Sa k pase?

Si w vle chanje sa ane sa a gade videyo sa a k ap gide w etap pa etap. 


REZIME

 • Revize 2022 w
  • Reflechi sou ane a ki pase a e reponn kèk kesyon kle.
   • Kesyon 1
   • Kesyon 2
   • Kesyon 3
  • Mezire done w ka mezire
 • Planifye 2023
  • Etap1: Deside tèm ane 2022 la a.
  • Etap 2: Deside emosyon ane a.
  • Etap 3: Abitid, aksyon, pwojè pou rive viv emosyon sa a.
  • Etap 4:  Ekri kòm si w te nan fè ane
  • Etap 5: Pye bwa lavi w
  • Etap 6: Konbyen kòb 1èd tan w vo.

Telechaje dokiman travay la sou Notion  oswa Google Drive